Mężczyzna siedzi w pokoju na wózku inwalidzkim, spogląda w notes, który trzyma w dłoniach.

niepełnosprawniUMED

bieżąca pomoc niepełnosprawnym i przewlekle chorym studentom

niepelnosprawni@umed.lodz.pl

|

+48 799 092 101

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to uczelnia, która jest otwarta na problemy osób z niepełnosprawnościami.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością mają na celu stworzenie warunków umożliwiających ich pełne uczestnictwo we wszystkich wymiarach życia akademickiego, a przede wszystkim wyrównywanie ich szans edukacyjnych.

Naszym głównym celem są działania skupione na bieżącej pomocy niepełnosprawnym i przewlekle chorym studentom, tak żeby mogli kształcić się na wybranym przez siebie kierunku i aktywizować się we wszystkich obszarach życia na uczelni. Jednym z zadań jest identyfikowanie indywidualnych potrzeb i problemów oraz oczekiwań osób z niepełnosprawnościami, tak aby w pełni mogły korzystać z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Naszym zadaniem jest również pośredniczenie w procedurze przyznawania stypendium dla osób z niepełnosprawnością (posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Zapraszamy do kontaktu!

AktualnościUMED

III Dzień Chorób Rzadkich CSK UM w Łodzi 26.02.2022

Szanowni Państwo, w imieniu Organizatorów zapraszamy na obchody Światowego Dnia Chorób Rzadkich na naszym Uniwersytecie. W wydarzeniu będą brać udział również Wykładowcy z innych uczelni medycznych w kraju. Program…

Biblioteka – stanowisko dla osób z niepełnosprawnością

Przypominamy, że w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym jest do Waszej dyspozycji stanowisko dostosowane do osób o specjalnych potrzebach. W jego skład wchodzi: Powiększalnik stacjonarny z ekranem Lupa…

„Strefa komfortu PSRP” – wsparcie psychologiczne studentów w Polsce

„Strefa komfortu PSRP” to projekt skierowany do wszystkich studentów z całej Polski polegający na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy każdy z nas będzie miał…

więcej