Mężczyzna siedzi w pokoju na wózku inwalidzkim, spogląda w notes, który trzyma w dłoniach.

niepełnosprawniUMED

bieżąca pomoc niepełnosprawnym i przewlekle chorym studentom

niepelnosprawni@umed.lodz.pl

|

+48 799 092 101

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to uczelnia, która jest otwarta na problemy osób z niepełnosprawnościami.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością mają na celu stworzenie warunków umożliwiających ich pełne uczestnictwo we wszystkich wymiarach życia akademickiego, a przede wszystkim wyrównywanie ich szans edukacyjnych.

Naszym głównym celem są działania skupione na bieżącej pomocy niepełnosprawnym i przewlekle chorym studentom, tak żeby mogli kształcić się na wybranym przez siebie kierunku i aktywizować się we wszystkich obszarach życia na uczelni. Jednym z zadań jest identyfikowanie indywidualnych potrzeb i problemów oraz oczekiwań osób z niepełnosprawnościami, tak aby w pełni mogły korzystać z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Naszym zadaniem jest również pośredniczenie w procedurze przyznawania stypendium dla osób z niepełnosprawnością (posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Zapraszamy do kontaktu!

AktualnościUMED

Program PFRON – Mieszkanie dla Absolwenta

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje bardzo atrakcyjny dla osób z niepełnosprawnościami program mieszkaniowy z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”, Mieszkanie dla absolwenta. Wniosek możesz złożyć w każdym…

I FORUM SZKOLENIOWO-NAUKOWE „SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA DLA KAŻDEGO – SPRAWNI W NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

W imieniu Organizatorów zapraszamy na I FORUM SZKOLENIOWO-NAUKOWE „SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA DLA KAŻDEGO – SPRAWNI W NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” Celem Forum będzie prezentacja wiedzy naukowej, rozwiązań…

X edycja konferencji pn. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

08.11.2023 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują X edycję konferencji pn. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”. Rejestracja i szczegółowy program dostępny jest na stronie…

więcej