Mężczyzna siedzi w pokoju na wózku inwalidzkim, spogląda w notes, który trzyma w dłoniach.

niepełnosprawniUMED

bieżąca pomoc niepełnosprawnym i przewlekle chorym studentom

niepelnosprawni@umed.lodz.pl

|

+48 799 092 101

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to uczelnia, która jest otwarta na problemy osób z niepełnosprawnościami.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością mają na celu stworzenie warunków umożliwiających ich pełne uczestnictwo we wszystkich wymiarach życia akademickiego, a przede wszystkim wyrównywanie ich szans edukacyjnych.

Naszym głównym celem są działania skupione na bieżącej pomocy niepełnosprawnym i przewlekle chorym studentom, tak żeby mogli kształcić się na wybranym przez siebie kierunku i aktywizować się we wszystkich obszarach życia na uczelni. Jednym z zadań jest identyfikowanie indywidualnych potrzeb i problemów oraz oczekiwań osób z niepełnosprawnościami, tak aby w pełni mogły korzystać z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Naszym zadaniem jest również pośredniczenie w procedurze przyznawania stypendium dla osób z niepełnosprawnością (posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Zapraszamy do kontaktu!

AktualnościUMED

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,,Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym,…

„Twoja Nowa Praca – program Absolwent”

 „Twoja Nowa Praca – program Absolwent”– to projekt adresowany do studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli dany stopień studiów…

IX edycja Konferencji (Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Już po raz dziewiąty odbyła się konferencja pn. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” organizowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację Łódź Akademicka oraz PFRON. W tegorocznej edycji tematem przewodnim było: „Zatrudnienie wspomagane sposobem…

więcej