Kandydaci

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym kryteriom rekrutacji, jak wszyscy kandydaci.

W przypadku, gdy procedura rekrutacyjna przewiduje egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną, kandydaci mogą ubiegać się dostosowanie formy egzaminu do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym zaadaptowana forma nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu wyrównanie szans kandydata niepełnosprawnego. Szczegóły tej formy wsparcia kandydatów zostały zawarte w Uchwała nr 414/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Forma egzaminu ustalana jest w sposób indywidualny, na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat ogólnych zasad rekrutacji na poszczególnych kierunkach można znaleźć na stronie internetowej Rekrutacji.

Osoby rozpoczynające studia, które w związku z niepełnosprawnością lub przewlekłymi trudnościami zdrowotnymi potrzebują wsparcia w procesie kształcenia zapraszamy do kontaktu ze Specjalistą ds. osób niepełnosprawnych w celu omówienia możliwych form wsparcia oraz procedur związanych z dostosowaniem procesu kształcenia.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub przewlekle chorą zapoznaj się z informacjami  na temat wymagań psychofizycznych i zdrowotnych, które będą niezbędne do prawidłowego i samodzielnego wykonywania zadań i czynności podczas całego procesu kształcenia i będą miały wpływ na realizację zakładanych efektów uczenia się na poniższych kierunkach.

 

Podziel się: