Stypendium dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

Ten rodzaj wsparcia finansowego jest przeznaczony dla studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  • Jeśli jesteś studentem lub doktorantem studiów doktoranckich – złóż wniosek elektronicznie przez Wirtualną Uczelnię.

Jeśli składasz wniosek po raz pierwszy lub posiadasz nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (poprzednie wygasło) zgłoś się w ciągu 7 dni wraz z oryginałem orzeczenia do Specjalisty ds. osób niepełnosprawnych (bez orzeczenia wniosek nie może być rozpatrzony).

Jeżeli orzeczenie zostało wydane na czas określony, stypendium jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności. By ponownie uzyskać stypendium, złóż wniosek raz jeszcze i przedstaw nowe orzeczenie. Jeśli oczekujesz na komisję przedstaw zaświadczenie, że złożyłeś wniosek o nowe orzeczenie.

  • Jeśli jesteś doktorantem Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej – w sprawie uzyskania stypendium skontaktuj się z Centrum Obsługi Doktorantów

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności studenta i doktoranta.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i pytania, skontaktuj się z nami.

Podziel się: